دوره تخصصی طب سنتی - دوره تخصصی طب ایرانی اسلامی - آموزش تخصصی طب سنتی - آموزش تخصصی طب ایرانی اسلامی - خرید روغن گیاهی
سمیرا محمدیان استاد تمام طب سوزنی

سوجوک تراپی شاخه ایی از طب های مکمل و کل نگر بوده که در کُره و در سال 1987توسط پروفسور پارک جای وو (Park Jae Woo) شکل گرفته است؛ کلمه سوجوک (sujok) از دوبخش دست (Su) و پا (Jok) تشکیل شده است و توانسته روشی برای درمان بیماری‌ها در هر سه سطح فیزیکی (جسم)، ذهن، روح و عواطف ابداع کند.

ساعت تدریس:                     30 ساعت در 10 جلسه 3 ساعته در طول یک ترم (2 ماه و نیم)

                                        به همراه یک جلسه کارگاه حضوری و عملی

روش ارائه به دانشجو:          به صورت همزمان حضوری و آنلاین

 • مقدمه و تاریخچه
 • آشنایی با میکروسیستمهای دست و پا
 •  
 1. سیستم انطباقی استاندارد
 2. سیستم انطباقی حشرات و حشرات بزرگ
 3. سیستم انطباقی سر حیوانات
 4. سیستم انطباقی مینی و میکرومینی
 5. سیستم انطباقی غدد
 6. سیستم انطباقی چاکراه ها
 • شناخت و بررسی نقاط انرژی پایه
 • مقایسه کاربردی سیستمهای استاندارد و حشرات و مینی
 • فرضیه های زیربنایی
 • تئوری پنج عنصری
 • قوانین حاکم بر چرخه 5 انرژی
 • ابزار و تکنیکهای استفاده در سوجوک تراپی
 • تاثیر درمانی رنگها
 • گیاه درمانی و دانه درمانی در سوجوک
 • ماساژ درمانی و بررسی تاثیر ماساژ در سوجوک
 • مگنت تراپی
 • بررسی سیستم مغناطیسی بدن و روشهای استفاده از آن
 • سوزن تراپی در سوجوک
 • نور درمانی
 • کش درمانی

حرارت درمانی و موکسا تراپی در سوجوک

ساعت تدریس:                     35 ساعت در 10 جلسه 3:30 ساعته در طول یک ترم (2 ماه و نیم)

                                        به همراه یک جلسه کارگاه حضوری و عملی

روش ارائه به دانشجو:          به صورت همزمان حضوری و آنلاین

 • آشنایی با مریدینها و میکرو مریدینها
 • محاسبه سال تولد در کانستیتوشن Constitution
 • Three Origin  سه مبدائی
 • فلسفه سه مبدائی
 • میکرو سیستم ناخن
 • تفسیر ناهماهنگی ها از دید فلسفه سه مبدائی

ساعت تدریس:                     30 ساعت در 10 جلسه 3 ساعته در طول یک ترم (2 ماه و نیم)

                                        به همراه یک جلسه کارگاه حضوری و عملی

روش ارائه به دانشجو:          به صورت همزمان حضوری و آنلاین

 • ادامه مبحث Three Origin سه مبدائی
 • میکروسیستم گوش (تشخیص و درمان)
 • شناخت آناتومی گوش
 • معرفی 100 نقطه مهم گوش
 • نحوه معاینه و تشخیص بیماری ها در گوش
 • معرفی کاربردی انواع ابزارهای درمانی
 • ارائه 30 پروتکل درمانی

ساعت تدریس:                     45 ساعت در 10 جلسه 4:30 ساعته در طول یک ترم (2 ماه و نیم)

روش ارائه به دانشجو:        به صورت همزمان حضوری و آنلاین

 • تشخیص و تفسیر انرژیها و ارگانها
 • مزاج شناسی ارگانها
 • ارکان و انرژی ها در مکاتب مختلف و ارتباط آنها با هم

ساعت تدریس:                     30 ساعت در 10 جلسه 3 ساعته در طول یک ترم (2 ماه و نیم)

روش ارائه به دانشجو:        به صورت همزمان حضوری و آنلاین

 • ارتباط مکاتب مختلف و three origin (سه مبدائی)
 • قوانین حاکم بر چرخه های انرژی
 • کامل کردن مبحث کانستیتوشن (Constitution) ماه و روز تولد

ساعت تدریس:                     30 ساعت در 10 جلسه 3 ساعته در طول یک ترم (2 ماه و نیم)

                                        به همراه یک جلسه کارگاه فشرده حضوری و عملی

روش ارائه به دانشجو:        به صورت همزمان حضوری و آنلاین

 • شناخت بیماری ها و درمان
 • روش درمانی 6ki
 • تشخیص های ناحیه ایی

پروفسور پارک جای وو این شاخه از تراپی را بر اساس نظریه جهان هولوگرافیک و شباهتها بنیان گذاری و تعریف کردند. بر اساس این نظریه، کیهان نیز دارای ساختار هولوگرافیکی است و هر جزء آن همانند یک تصویر هولوگرام، تصویری از کل است و خصوصیات و اطلاعات کل را در خود دارد. چنانچه ساختاری که در هر اتم دیده می شود (گردش الکترون ها به دور هسته) در منظومه شمسی نیز و بالاتر در کهکشان راه شیری و باز هم فراتر از آن در کل کیهان نیز جاری است. ازین رو کیهان یک هولوگرام است که خصوصیات و رفتارهای آن در اجزای کوچکتر مانند کهکشانها، منظومه ها و تا کوچکترین و بنیادی ترین ذرات تکرار می شود.

بدن انسان نیز به عنوان جزئی از هولوگرام کیهان، خود دارای ساختار هولوگرافیکی است و هر جزء از آن همه اطلاعات کل را در خود دارد و از آن آگاه است و نسبت به آن تغییر می پذیرد. بدین معنا که ارگانهای داخلی بدن انسان، هم از اتفاقات جاری در درون بدن و هم از اتفاقات بیرون آن آگاه می شوند؛ وقتی عضوی از بدن آسیب می بیند به طبع آن اختلالاتی در عملکرد اعضای دیگر هم مشاهده می شود.

به طور مثال، وقتی پای شخصی می شکند، ذهنش نیز به هم می ریزد، کبد هم مثل گذشته کار نمی کند، همینطور روده و قلب و دیگر اعضای بدن نیز. و یا زمانی که اتفاق بدی در شرف وقوع است معده آن را حس کرده و شخص دچار دلشوره می شود.

تک تک ارگانهای ما گیرنده هایی هستند که همه پیامهایی را که به ما مربوط می شوند از درون و بیرون بدن دریافت کرده و آنها را تجزیه و تحلیل می کنند.

ازین رو تاثیرپذیری برخی ازین اجزا از دیرباز برای انسان شناخته شده و به عنوان یک میکروسیستم مورد مطالعه و استفاده بوده اند. ازین میان میکروسیستم های گوش، عنبیه، زبان، دست و پا از صدها سال پیش به خوبی شناخته شده اند. حالات درونی و بیماری های ما روی اجزای کوچکتر بدن ما اثراتی ایجاد می کنند که هزاران سال پیش شناخته شده و در تشخیص و درمان بیماری ها از آنها استفاده می شده است. این سیستم های کوچکتر که در حقیقت تصاویر کامل ولی کوچکتری از بدن ما هستند میکروسیستم نامیده می شوند که این میکروسیستم ها با افزایش سطح آگاهی انسان از آنها، طی سالها هر کدام به مکتب تشخیصی و درمانی کاملی تبدیل شده اند. که از بین این مکاتب، از میکروسیستمهای دست و پا، مکاتبی چون رفلکسوتراپی (یا بازتاب درمانی)، سوجی و سوجوک شکل گرفته اند.

در سوجوک تراپی پرهیز از صدمه به بیمار از قوانین بنیادی است و به این منظور از دو چیز دوری میکند: یکی دارو و دیگری دستکاری بدن. این مکتب دراصلاح ناهماهنگی های بدن ازمیکروسیستم ها بهره میگیرد که در عین بی خطری از اثربخشی بالاتری برخوردارند. این یکی از خصوصیاتی است که سوجوک را در بین مکاتب کل نگر دیگر چون طب سوزنی، طب سنتی ایرانی، طب سنتی چینی و آیورودا منحصر به فرد میکند. و در عین حال از تئوری های مدرنی چون جهان هولوگرافیک, جهان کوانتومی, قوانین شباهت و سایر اکتشافات جدید بهره میگیرد و آنها را با علومی کهن مانند فلسفة یین و ینگ, ارگان پنجگانه و چهارگانه چینی و ایرانی, سیستم های انرژی آیورودایی و طب چینی تطبیق میدهد و توصیف عمیقی از ارتباط میان آنها ارئه میکند.

طب کل نگر به شکلی از درمان گفته می شود که برای ایجاد سلامت و بهبودی, کلیّت شخص (بدن، ذهن، روح و عواطف) را در بر میگیرد.

براساس فلسفة طب کل نگر, شخص میتواند با ایجاد تعادل مناسب در زندگی به سلامت بهینه که هدف اصلی این مکاتب است دست پیدا کند.

طب کل نگر بر این باور است که عشق و حمایت قدرتمندترین شفا دهنده ها هستند و درنهایت، شخص مسئول سلامت و بهبود خویش است و همة افراد نیروی شفادهندة درونی دارند.

بدین منظور است که سوجوک تراپی یک روش درمانی و علمی است که به ما می آموزد چگونه از راه جسمی, فکری و روحی به تمامیت وجود انسانی نگاه کنیم و با چه وسیله ای سلامتی و بیماری را تشخیص داده و به چه نحوی برای تامین سلامتی شخص اقدام نماییم.

تفاوت بین پزشکی رایج یا غربی و طب سنتی چینی  و ایرانی بر اساس تئوری های پایه ای این دو روش طبی جهانی و نحوة درمانی آنها ست. درپزشکی غربی همانطور که میدانیم مبنای تشخیص درتجزیه و تحلیل فیزیک بقراطی یعنی پیدا کردن علت است که چه چیز باعث ایجاد بیماری شده و با فرضیه های زیربنایی بافت شناسی, تشریع, بیوشیمیایی, فیزیولوژی و …, به تشخیص بیماری که در طبقه بندی خاصی قرارگرفته میرسد, این طبقه بندی شامل تعدادی علایم و نشانه هایی است که مخصوص این گروه خاص تشخیصی میباشد. پس از بررسی و تفکیک علایم و نشانه ها و مشخص شدن گروه بیماری به درمان آن می پردازند و درمان با استفاده ازداروهایی است که طی تجارب عملی و تجربی, آثار درمانی آنها به روی حیوانات آزمایشگاهی مشخص شده سپس از آزمایش روی افراد داوطلب به درصد بالای اثر این مواد دارویی رسیده و به صورت مجاز جزو لیست داروهای مصرفی برای آن گروه خاص مشخص شده, صورت می پذیرد.

اما در طب های کل نگر فرضیه های زیربنایی بر مبنای اصول و قواعد طبیعت است که محیط زندگی و شرایط زیستی ما بر پایه آنها نهاده شده و این قوانین ثابت و غیر قابل تغییر می باشند. درطب کل نگر انسان راجزئی ازکل عام خلقت می دانند که شامل تمامی اجزای طبیعت بوده و بر اساس نظریه هولوگرافیک از تمامی قوانین طبیعت پیروی میکند: مثل روز و شب, فصول چهارگانه وگردش زمین و سیارات و غیره… و بیماری را در اثر پیروی نکردن از این قوانین می دانند.

در حالات و شرایط سلامتی, انسان با این نیروهای طبیعی وگردش جهانی درشرایط تعادل به سر برده و هرگاه که این تعادل را از دست بدهد، از مدار سلامتی خارج شده و ناهماهنگی (بیماری) ایجاد می گردد.

ما در این دوره سعی بر این داریم که با این میکروسیستم ها، اصول و مبنای طب چینی و سجوک آشنا شویم تا توانایی تشخیص در زمانی که ناهماهنگی به وجود می آید و مزاج از تعادل خودش خارج شده را داشته باشیم و برای رفع آن و سعی در بازگرداندن این تعادل از دست رفته، بتوانیم از طریق تکنیک های تحریک میکروارگانیسم ها که در این مکتب هیچ محدودیتی برای آنها وجود ندارد اعم از فشار, ماساژ, رنگ, نور, سنگ, سوزن, حرارت, گیاهان دارویی, میدان مغناطیسی و …  همگی روی نواحی انطباقی استفاده کنیم و میتوانند باعث تغییرات شگرفی شوند.  به طور مثال:

در بیماری سینوزیت مزمن و دردناک، با کمی بررسی در شرح حال مراجع و با توجه به عوامل خارجی و داخلی که باعث بهم خوردن تعادل و ایجاد ناهماهنگی در فرد شده، با استفاده از روشهای متفاوت تشخیصی و درمانی که این طب در اختیار دارد، می توان با مگنت و سوزن تراپی در یک تا 2 جلسه درمانی روی انطباق معده و دیگر ارگانهای مربوطه به صورت زیربنایی در رفع این ناهماهنگی اقدام کرد.

بنابرین ما در این مکتب روشی انعطاف پذیردراختیارداریم که:

– درمان بسیاری از بیماری ها بدون دارو, فقط با برانگیختن واکنش خود بدن را امکان پذیر میکند.

– به دلیل بی ضرر و بی خطر بودن آن, می توان بدون هیچ اشکالی این روش را در اختیار همگان قرار داد.

– و بالاخره, بی هیچ مانعی میتوان آن را توأم با هر درمان دیگری به کار برد.

این روش دارای دو ویژگی است که امتیاز آن محسوب میشود:

 • در این روش استفاده از همه یا قسمتی از دارو ها, خصوصأ از سر خود به کار بردن دارو های شیمیایی خطرناک (مانند مسکنها و یا کورتونها), پرهیز میشود.
 • این روش به بیمار اجازه میدهد تا بدون کاهش نقش پزشک, بدن و سلامت خود را در اختیار گیرد و با مراقبت و مشاهدات شخصی اش در درمان خود مشارکت کند.

با شناخت دقیق اصول پایه و مبانی در این مکتب، درمانگر میتواند ازین فراتر رفته و روشهای جدیدی را ابداع کند, و این اتفاقی است که از اولین جلسات فراگیری آغاز میشود.

سمیرا محمدیان

 

گواهینامه های استاد محمدیان

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!